Alle financiële activiteiten uithanden maar toch controle houden.

Onze werkzaamheden zijn uitgebreid  bij Financieel Beheer door OKG Vastgoed  nemen wij de veel zaken voor je uit handen maar hou je via je eigen dashboard alles in de gaten. Daarnaast krijg je je eigen accountmanager aangewezen om persoonlijk contact mee te houden.

o Maandelijks factureren, innen en doorstorten van de huurpenningen
o Signaleren en bewaken van eventuele huurachterstanden
o Aanmanen c.q. incasseren van achterstanden op huurbetalingen
o Relevante correspondentie richting huurders en verhuurders
o Jaarlijks indexeren van de huurprijs en het rechtsgeldig aanzeggen van deze verhoging bij de huurder
o In overleg tijdig aanzeggen/opzeggen van huurovereenkomsten
o Maandelijks verstrekken van een financieel overzicht inzake ontvangen huur en voorschot servicekosten, achterstanden, eventuele uitgaven en leegstand.
o In behandeling nemen en oplossen van klachten van huurders voor zover deze van financiële c.q. administratieve aard zijn.
o Het afgeven van de verhuurdersverklaringen
o Jaarlijks maken van servicekostenafrekening en de afhandeling hiervan.

Ons vastgoedbeheersysteem is overzichtelijk en efficiënt. Zo hebben huurders en verhuurders 24/7 inzicht in overeenkomsten, facturatie maar, kan je ook eenvoudig meldingen maken. 

Wij begeleiden huurders en verhuurders. Ons doel? Organiseren dat alles netjes en persoonlijk geregeld wordt.

Uw object bij ons in goede handen. Onze persoonlijke aandacht en service maakt het verschil.